fbpx
CancerComunicate de presaMedicina integrativa

Institutul de Oncologie din Cluj-Napoca şi UBBMed co-fondează Centrul Multidisciplinar de Cercetare şi Abordare Comprehensivă a Cancerului

Institutul de Oncologie „Prof. Dr. Ion Chiricuţă” din Cluj-Napoca (IOCN) şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prin UBBMed – School of Health au fondat Centrul Multidisciplinar de Cercetare şi Abordare Comprehensivă a Cancerului (Centrul Comprehensiv de Oncologie/ Comprehensive Oncological Center).

Centrul are ca principal obiectiv abordarea cancerului din perspectivă complexă şi integrativă bio-psiho-socială (ex. biomedicală, de sănătate, de psihologie şi sănătate publică, inteligenţă artificială şi tehnologia informaţiei). Pornind de la o infrastructură competitivă (ex. instalaţia radiologică de mamografie tip SENOGRAPHE PRISTINA 3D, imagistică biomedicală avansată etc.), care va fi dezvoltată prin noi proiecte, competenţele reunite în oncologie, psihologie & modificări cognitiv-comportamentale, sănătate publică şi tehnologii avansate, alături de cele din zonele preclinice (ex. biologie clinică, oncogenetică, fizică medicală, chimie clinică, „health economics” etc.), vor fi puse în serviciul pacienţilor, iniţial mai ales pentru „screeningul” şi prevenţia cancerului, dar şi pentru noi cercetări exploratorii şi aplicative care să susţină apoi aplicaţii inovative în acest segment al sănătăţii şi al oncologiei în general. Acest Centru va deveni de asemenea un nucleu pentru desfăşurarea de activităţi academice comune, întâlniri academice, cercetări ştiinţifice, conferinţe şi simpozioane, cu un accent particular pe aspectele multi/inter/transdisciplinare în domeniul oncologic.

Obiectivele Centrului cuprind multiple aspecte privind abordarea comprehensivă a cancerului:

(1) Promovarea Sănătăţii şi Educaţia pentru Sănătate: Parteneriatul subliniază implementarea iniţiativelor de sensibilizare a comunităţii privind prevenţia cancerului, dezvoltând materiale educaţionale şi organizând ateliere şi seminarii, precum şi promovarea programelor de prevenţie comprehensive, care includ prevenţia primară şi secundară.

(2) Diagnostic şi Tratament Personalizat: Se va urmări o colaborare strânsă pentru a rafina procesele de diagnosticare şi pentru a personaliza tratamentele în funcţie de caracteristicile individuale ale fiecărui pacient, eforturi care sunt însoţite de iniţiative destinate reducerii inechităţilor în accesul la îngrijiri medicale de calitate.

(3) Cercetare şi Dezvoltare: Colaborarea include un angajament puternic în domeniul cercetării fundamentale şi aplicate, având ca scop descoperirea de noi cunoştinţe şi tehnologii în oncologie, precum şi elaborarea de protocoale şi ghiduri clinice inovatoare.

(4) Programe Educaţionale Interdisciplinare: Se vor dezvolta programe educaţionale postuniversitare interdisciplinare, care să integreze diverse discipline relevante pentru a oferi o viziune holistică asupra tratării şi înţelegerii cancerului.

(5) Suport Psihologic şi Educaţional: Parteneriatul prevede furnizarea de suport psihologic pentru pacienţi şi familiile acestora şi implementarea de programe de educaţie psihologică pentru gestionarea impactului emoţional al cancerului (inclusiv pentru personal medical).

(6) Cercetare în Psiho-Oncologie şi Formare Profesională: Se vor desfăşura studii specializate în domeniul impactului psihologic al cancerului şi al tratamentelor, împreună cu programe de formare profesională pentru psihologi şi alţi specialişti din sănătatea mintală.

(7) Intervenţii de Grup şi Suport Comunitar: Se vor iniţia programe de suport în grup şi iniţiative comunitare pentru a asista pacienţii şi familiile acestora în faţa provocărilor impuse de cancer, promovând în acelaşi timp sănătatea mentală şi reducând stigmatul asociat cu bolile mintale.

(8) Creşterea satisfacţiei populaţiei referitoare la nivelul de informare şi educaţie pentru sănătate cât şi a accesului adecvat al acesteia la intervenţii preventive populaţionale sau personalizate pe baza stratificării riscurilor.

(9) Creşterea accesului pacienţilor şi a încrederii acestora în serviciile de diagnostic, tratament, paliaţie şi suport specifice oncologiei prin implicarea activă a organizaţiilor de pacienţi relevante.

(10) Pilotarea dezvoltării şi implementării unei reţele funcţionale teritoriale pentru serviciile de diagnostic, tratament, paliaţie, suport şi reinserţie socială aferente principalelor tipuri de cancer care afectează cu precădere populaţia regiunii Nord Vest (catagrafiere resurse, definire nivele de competenţă, elaborare trasee clinice pentru profesionişti şi pacienţi, furnizare servicii coordonate şi integrate, etc).

Centrul are doi co-coordonatori, unul din partea IOCN, prof. univ. dr. Patriciu Achimaş, iar unul din partea UBB, prof. univ. dr. Daniel David, urmând ca împreună să faciliteze abordarea complexă şi integrată a cancerului. Infrastructura clinică este distribuită între cei doi parteneri şi în spaţii comune. Infrastructura ştiinţifică pusă iniţial la dispoziţia Centrului pentru funcţionarea acestuia rămâne în proprietatea instituţiei care o are sau se înregistrează la una din instituţii pe baza unui acord agreat în comun de cele două instituţii. Noile infrastructuri obţinute în viitor de Centru vor fi de asemenea înregistrate în una din cele două instituţii, pe baza unui acord agreat în comun.

Prof. univ. dr. Patriciu Achimaş, reprezentantul IOCN în acest demers, arată că „atunci când cunoştinţele de medicină sunt puse şi într-un context psihosocial adecvat şi sunt dublate de dezvoltări tehnologice, efectele pozitive şi/sau inovative pentru oameni sunt mult sporite şi asta este ceea ce facem prin acest demers”.

Prof. univ. dr. Daniel David, adaugă: „Mă bucur să văd această dezvoltare în cadrul UBBMed. Este un exemplu de cum trebuie abordată astăzi sănătatea în demersuri multi/inter/transdisciplinare, care, reunind abordări biomedicale, psihosociale şi de inginerie & tehnologice, pot duce la servicii de sănătate eficiente pentru oamenii în nevoie şi la noi inovaţii în sănătate, atât etice (prin implicarea ştiinţelor umaniste), cât şi mai uşor acceptate de oameni (prin implicarea ştiinţelor sociale). Un astfel de demers inovativ nu poate fi generat eficient decât printr-un astfel de parteneriat între o instituţie medicală şi una academică comprehensivă!”

*** Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuţă” din Cluj-Napoca (IOCN) este unitate sanitară de interes public naţional cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Sănătăţii. Institutul asigură servicii medicale preventive, curative şi paleative în domeniul oncologic, desfăşurând totodată o amplă activitate de învăţământ şi cercetare. De asemenea, Institutul desfăşoară activitatea de educaţie medicală continuă (EMC) pentru medici şi asistenţi medicali. IOCN a fost fondat in anul 1929 sub denumirea de „Institutul pentru Profilaxia şi Tratamentul Cancerului” şi este unul din primele centre medicale de profil din Europa, rămânând şi astăzi o unitate academică şi clinică de referinţă la nivel naţional şi internaţional. IOCN este un centru de cancer comprehensiv, specializat în asigurarea de servicii medicale preventive, curative, şi paleative în domeniul oncologic, desfăşurând totodată o ampla activitate de învăţământ şi cercetare. Având în vedere acreditarea OECI, ca parte a grupului OECI („the Organization of European Cancer Institutes”), IOCN realizează servicii medicale şi de cercetare la standarde europene.

Departamentul de cercetare al IOCN, în colaborare cu secţiile clinice, este implicat activ în activităţi de cercetare fundamentală şi translaţionala, ce vizează o mai bună caracterizare a fenotipului tumoral, invaziv şi rezistent la terapie. IOCN a fost şi este implicat în multiple trialuri clinice şi peste 80 proiecte de cercetare (ex. CNCSIS, CEEX, CNMP, HORIZION, POC, POCU, PED, PCE, PCCE).

O mare parte din activitatea de cercetare s-a axat pe identificarea particularităţilor genomice asociate prognosticului tumoral, respectiv pe caracterizarea rezistenţei intrinseci şi dobândite a celulelor tumorale la tratamentul administrat, în patologii tumorale ce au inclus în principal, sânul, colul uterin, ovarul, prostata şi colonul. În ultimii ani, printr-o colaborare cu Universitatea Harvard (POC_Axa 1, ID: P_37_783), a fost dezvoltată în cadrul IOCN o platforma de producere de dispozitive de microfluidică, cu scopul evaluării fenotipului tumoral migrator şi invaziv, în cadrul patologiei mamare, combinând evaluarile de microfluidică şi genomică, respectiv studierea mamosferelor.

Suplimentar, în cadrul patologiei mamare şi colo-rectale, au fost desfăşurate studii de identificare de noi biomarkeri minim invazivi (ex. miARN-exozomali) în biopsia lichidă. În acest sens, a fost dezvoltată o platformă completă pentru izolarea şi caractrerizarea genomică (analiza NGS şi microarray) a exozomilor plasmatici, cu rol de biomarkeri în predictia fenotipului metastazant, în predicţia răspunsului la terapie sau în modularea fenotiopului migrator/invaziv al celulelor tumorale. Recent, în cadrul a 2 proiecte de cercetare europene – HORIZON: ERANETTRANSCAN-3-TANGERINE – 319/2022- 2024, şi ERANET- PERMED-IMAGENE (274/2022) -, este vizată dezvoltarea unor algoritmi bazaţi pe inteligenţa artificială care să predicţioneze răspunsul la imunoterapie pe baza analizelor de „radiomics”, patologie digitală, date clinice şi genomica spaţiala, respectiv dezvoltarea unui algoritm de predicţie a riscului major de a dezvolta un cancer de pancreas pe baza datelor imagistice (WB-RMN), genetice, epigenetice, a factorilor de mediu şi a celor socio-profesionali.

Având în vedere colaborările în cadrul proiectelor HORIZON şi colaborările cu alte institute şi universităţi din UE (ex. Cambridge) şi USA (ex. Standford), IOCN este activ implicat în transferul de „knowhow” în domeniul tehnologiilor „state-of-the-art”, precum genomica spaţială şi secvenţierea unicelulara. IOCN dispune de o platformă de cercetare complexă, ce integrează facilităţi cu fluxuri complete de anatomie patologică, biologie moleculară, biochimie genomică şi imagistică medicală.

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu cel mai complex profil academic din ţară (prin numărul de programe şi caracterul multicultural cu trei limbi academice oficiale: română, maghiară şi germană), cu tradiţia academică cea mai veche din România (începută acum 442 de ani – 1581), reprezentând de asemenea cea mai mare comunitate academică din ţară (cu peste 50.000 de oameni, din 15 localităţi şi 11 judeţe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităţilor de prestigiu şi de referinţă din România, de şapte ani aflându-se pe prima poziţie în ţară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaţionale majore ale universităţilor. În plus, de mai mulţi ani UBB ocupă primele poziţii în ţară în rankingurile internaţionale globale şi pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universităţi ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură academică avansată (ex. unităţi CDI integrate în reţele europene, laboratoare didactice modernizate şi integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBBEON-XR etc.).

Recent (2021), în urma auditului internaţional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizaţia unora din cele mai prestigioase universităţi europene world-class/research-intensive, a primit distincţia europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a alianţei universităţilor europene EUTOPIA.

UBBMed a fost lansat recent, acoperind strategic trei arii clinice (1. sănătatea mintală; 2. boli netransmisibile – deocamdată mai ales cancer -; şi 3. sănătate publică), alături de alte condiţii medicale mai specifice (în funcţie de proiectele existente) şi doua abordări transversale strategice (1. inginerie & tehnologie medicală şi 2. etica & psihosociologia medicinei), alături de alte demersuri interdisciplinare mai specifice. Trei unităţi academice au fost dezvoltate până acum în cadrul UBBMed pentru a susţine ariile strategice: (1) Platforma BrainQ (https://psychotherapy.psiedu.ubbcluj.ro/center-for-biomedical-imagining-and-integrative-medicine/) şi, mai larg Platforma INSPIRE (https://inspire.research.ubbcluj.ro/) – în relaţie mai ales cu sănătatea mintală; (2) Centrul Naţional de Competenţe pentru Stilul de Viaţă Sănătos (https://healthylifestyle.research.ubbcluj.ro/) – în relaţie mai ales cu sănătatea publică şi bolile netransmisibile şi (3) Centrul Multidisciplinar de Cercetare şi Abordare Comprehensivă a Cancerului – în relaţie cu oncologia (https://oncology.research.ubbcluj.ro/). De asemenea, Centrul de Prevenţie Covid-19 şi alte Boli Infecţioase (https://news.ubbcluj.ro/ubb-infiinteaza-centrul-de-preventie-covid-19-si-alte-boli-infectioase-in-cadrul-programului-ubbmed/) susţine arii clinice mai specifice. În total, aceste dezvoltări angajează până acum proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare şi de infrastructură ştiinţifică de aproximativ 25 000 000 Euro.

Tradiţie şi Excelenţă prin Cultură-Ştiinţă-Inovaţie din 1581

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu cel mai complex profil academic din ţară (prin numărul de programe şi caracterul multicultural cu trei limbi academice oficiale: română, maghiară şi germană), cu tradiţia academică cea mai veche din România (începută acum 442 de ani – 1581), reprezentând de asemenea cea mai mare comunitate academică din ţară (cu peste 50.000 de oameni, din 15 localităţi şi 11 judeţe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităţilor de prestigiu şi de referinţă din România, de şapte ani aflându-se pe prima poziţie în ţară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaţionale majore ale universităţilor.

În plus, de mai mulţi ani UBB ocupă primele poziţii în ţară în rankingurile internaţionale globale şi pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universităţi ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură academică avansată (ex. unităţi CDI integrate în reţele europene, laboratoare didactice modernizate şi integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internaţional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizaţia unora din cele mai prestigioase universităţi europene world-class/research-intensive, a primit distincţia europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a alianţei universităţilor europene EUTOPIA.

NewMedicine

NewMedicine.ro este singura revista din Romania dedicata exclusiv medicinei integrative holistice. Aici veti gasi informatii despre terapii alternative si complementare, dar si despre cum sunt aplicate acestea in medicina conventionala.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button